Phòng kỹ thuật cơ khí WeiShi quận Bồng Giang

Liên hệ: Mr: Wei en shi 

Điện thoại: +86 13246598988

Email: nianfuzhiyi2004@163.com

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa 6, Số 1, Đường số 1 Huanshi, Quận Bồng Giang, Thành phố Giang Môn

Wed: www.jm-weishi.com