Giới thiệu WEISHI
Bộ phận kỹ thuật máy thổi lông vũ WEISHI
Weishi Mechanical Engineering Department

Máy thổi lông vũ Weishi được phát triển vào đầu năm 2010 bởi một nhà quản lý có 17 năm kinh nghiệm trong ngành may mặc. Ông đặc biệt chú tâm vào các nguyên lý cơ học ...

Trung tâm video