Cách chọn trọng lượng của máy bơm đầy?

2021-03-09 1751

Với sự mở rộng liên tục của thị trường máy bơm đầy đủ, hàng loạt các loại máy nổi lên liên tiếp nhau. Chúng tôi có những ưu tiên khác nhau trong việc chọn lọc, và khách hàng bị thu hút bởi những lợi thế khác nhau. Chúng tôi thường bỏ qua sự rủi ro sức mạnh do cách chọn các tham số ban đầu của máy bơm.

Trong những ngày đầu của cái máy bơm, chúng tôi thường thấy rằng giá của cái máy bơm được quyết định bởi số lượng cửa hàng, là một đầu, hai đầu, hai đầu hay ba đầu. Nhưng số cửa hàng sau khi hoạt động được quyết định bởi số người có thể làm việc cùng nhau.

充绒机厂家

Đây là số lượng "vảy" trong máy bơm.

Nếu bạn chỉ muốn đáp ứng đơn giản chất chứa của kho, nhưng cũng cần cân nhắc năng lượng và điện, thì nhu cầu của sức nặng cân không quá cao, và bạn thậm chí có thể chọn một máy luồng để tính chất bơm. Cũng như, dựa trên việc đáp ứng với việc điền vào nhà kho cơ bản, khi đôi khi cần sản xuất một lượng nhỏ các đơn đặt hàng hay sản xuất một tấm chăn xuống tương đối nhanh, có thể có thể chọn được một cỗ máy gấp đôi. Điểm khác biệt chính của cái máy quy mô này lớn hơn về mặt sàn hơn là một số lượng năng lượng tiêu thụ. Các nhà máy nhỏ có thể được chọn tùy theo nhu cầu riêng khi chọn.

Về phần sản xuất hàng loạt của nhà máy, nó có thể được dùng để xử lý các tấm chăn dưới một thời gian dài. Khi tìm kiếm sức mạnh, cũng dễ hiểu khi chọn một cái máy có bốn hay sáu cái cân. Nếu bạn lo lắng về năng lượng, bạn cũng có thể chọn một cỗ máy tiết kiệm năng lượng trên bốn quy mô. Nếu bạn tăng sức mạnh, bạn cũng có thể đảm bảo rằng tiêu thụ năng lượng nhỏ.

Tóm lại, khi chọn cái máy bơm, không nhất thiết phải là càng cao s ức mạnh, thì cái máy càng tốt, hoặc là cái máy có vẻ đơn giản nhất phù hợp với nhu cầu sản xuất của chúng tôi. Tôi muốn các bạn có nhiều tiện nghi hơn trong sự chọn lựa

Nguồn tác: nhà sản xuất máy bơm đầy đủ http://www.jm-weishi.com/